Producent gadżetów reklamowych

Od
projektu
do realizacji

MENU

Wyszukiwarka

www.dox.pl

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Grupa DOX s.c. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9, 42-400 Zawiercie, NIP: 6492285186, REGON: 241879652 – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie: dox.pl (dalej: „Serwis”), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Usługobiorcy”) do ochrony ich prywatności.
 2. Grupa DOX s.c. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. Grupa DOX s.c. posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców.
 4. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach, w tym ich danych osobowych.

II. GRUPA DOX S.C. ZBIERA I WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE USŁUGOBIORCÓW

 1. Dane osobowe Usługobiorców:
  Grupa DOX s.c. prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi”), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Usługobiorców, w tym dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są odpłatne), może być niezbędne podanie przez Usługobiorcę w szczególności następujących dotyczących go danych:
  1. nazwisko i imię i nazwa firmy,
  2. numer NIP,
  3. adres do wysyłki zamówienia,
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu.
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, w tym Rejestracji w Serwisie i założenia Konta przez Usługobiorcę (gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem), a także do składania przez Usługobiorcę zamówień na Usługi.
 2. Pliki cookies
  Grupa DOX s.c. może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Grupa DOX s.c. na komputerze użytkownika, które serwer Grupy DOX s.c. może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
  Grupa DOX s.c. może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Usługobiorców w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem a współpracującymi z Grupą DOX s.c. innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Grupę DOX s.c. Jednocześnie Grupa DOX s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

III. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH STOSOWANE PRZEZ GBC

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze Grupy DOX s.c. są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela Serwisu.

IV. INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW INNYM PODMIOTOM

 1. Grupa DOX s.c. gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę.

V. PRAWO DOSTĘPU USŁUGOBIORCY DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIENIA I USUNIĘCIA

 1. W Serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona „Twoje konto”, za pomocą której Usługobiorca zarejestrowany w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego przez Grupę DOX s.c. zbioru. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, a także z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1, lub za pośrednictwem strony Serwisu „Napisz do nas”.
 2. Grupa DOX s.c. może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy w szczególności, jeżeli Usługobiorca nie uregulował wszystkich należności wobec Grupy DOX s.c. z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Usługobiorca naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Grupa DOX s.c. umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Grupy DOX s.c..
 2. Grupa DOX s.c. może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Grupa DOX s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.

KONTAKT

GRUPA DOX s.c.
Paweł Żurek, Edyta Żurek
ul. Mickiewicza 9
42-400 Zawiercie

+48 32 67 128 67
+48 730 114-605
biuro@dox.pl

NIP 6492285186
UE PL 6492285186
REGON 241879652

Gwarancja niskiej ceny,
szybkiej realizacji
i zadowolenia

REKLAMA

Skontaktuj

się z nami

biuro@dox.pl

Strona głównaAktualnościOFERTAGALERIAGRUPA DOX s.c.KONTAKTPolityka prywatności
GRUPA DOX S.C.- NAKLEJKI, NAKLEJKI 3D, NAKLEJKI ŻYWICZNE, NAKLEJKI WYPUKŁE, ŻETONY, ŻETONY DO WÓZKÓW, BRELOKI, BRELOKI METALOWE, BRELOKI PLASTIKOWE, MAGNESY 3D, PINSY METALOWE, SKROBACZKI, SKROBACZKI Z NADRUKIEM UV, SKROBACZKI Z NAKLEJKĄ 3D, ZNACZKI QUICK BUTTON, OTWIERACZE, SPINACZE REKLAMOWE, DŁUGOPISY, SMYCZE, BALONY, KUBKI, NOTESY.
Pasja
tworzenia

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu SYSTEM ALP VISUAL PLUS | ALPANET.PL

Wysyłanie i odbiór poczty

Zarządzanie pocztą

Zarządzanie serwisem

Statystyki odwiedzin

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook