nowości


SOLIDNI W BIZNESIE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE


  • Firma GRUPA DOX s.c. informuje i zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub parametrów w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Cenniki są informacjami handlowymi i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, klientów i partnerów handlowych. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.


  • Firma GRUPA DOX s.c. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych, za ich rzetelność, aktualność oraz kompletność. Aktualizacje dokonywane są okresowo.


  • Firma GRUPA DOX s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania przedstawionych informacji ponosi użytkownik stron WWW.


  • Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego GRUPA DOX s.c. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część portalu GRUPA DOX s.c. nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy GRUPA DOX s.c..


  • Wszystkie znaki firmowe i towarowe użyte w prezentowanych stronach należą do ich właścicieli i służą jedynie jako prezentacja wykonanych produktów.